Fedorian:concepts and shitrating: 0+x


warning.png
Identyfikator #: SCP-PL-200 Poziom 4/200
Klasa podmiotu Bezpieczne Klasyfikowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie zgłoszenia policyjne na temat zaginięcia lub kradzieży tachometrów pojazdów spalinowych, muszą być skierowane do aktualnej osoby odpowiedzialnej za obserwacje ruchu osób zainteresowanych obiektem SCP-PL-200.

Wszelka aktywność związana z ideologią Puer aeternus musi być natychmiastowo zgłoszone, a osoby odpowiedzialne za daną akcje przesłuchane.

Opis: SCP-PL-200 to medyczna procedura, pozwalająca na tymczasowe zatrzymanie procesu starzenia się poprzez umieszczenie tachometru samochodu spalinowego do ciała pacjenta.1 Dokładne działanie tej procedury, nie jest zrozumiane oraz próby powtórzenia tej metody, okazały się porażką.

Procedura ta funkcjonuje jedynie poprzez pewien czas, określany dystansem, który pojazd spalinowy, z którego tachometr został wyjęty łącznie przejechał.

Procedura ta została najprawdopodobniej odkryta poprzez PoI-20088 w 1999 roku, dokładny wiek lub wygląd tej osobistości,2 są aktualnie nie znane. Wiadomo jednak, że dana anomalia, jest liderem ideologii Puer aeternus.

Doktryna ta, skupia się na abstynencji od wszelakich cech związanych z dojrzewaniem, lub starzeniem się oraz uważa, że wszystkie cechy powoli utracone w procesie dorastania są szkodliwe. Dana ideologia, została stworzona w 1997 roku, jednakże do 1999 roku, posiadała jedynie jednego członka (PoI-20088).